Arhiivi lehele on loodud väike galerii Tapa Muuseumi eksponaatidest.


Muuseumi esemelise kogu fotografeerimine arvele võtmise käigus aina kasvab, ületatud on 4300 eseme digitaalselt jäädvustamine. Muuseum soetab aastas umbes 100-150 uut museaalse väärtusega eset, mis on vaja puhastada, vajadusel restaureerida, arvele võtta ja pildistada. Umbes 500 eset ootavad oma järge, samuti dokumentide skaneerimine arvutisse ja digiarhiivi loomine.


Kodulehele on koondatud vaid väike osa muuseumi tegelikest kogudest. Viimaste aastatega on saanud suure osakaalu ka nõukogude perioodi kogumine ja jäädvustamine. Kõige sellega saate aga tutvuda muuseumis kohapeal, kus esemed on paigutatud püsiekspositsiooni. Arhiivimaterjalide hulgas on vaid üksikuid esemeid, mis mingil põhjusel ei ole omale ekspositsioonis kohta leidnud.