Evi Tihemets 80


Evi Tihemets on sündinud 21.08.1932 Tapal. ENSV Riikliku Kunstiinstituudi graafika eriala lõpetas ta 1958. aastal. Evi Tihemets kuulub sellesse kunstnike generatsiooni, kellele sai osaks kujundada eesti graafika ilme 1960-aastatel. Tema põlvkonda huvitavad ajastu pingelised kollisioonid, ajastu probleemide põimumise, ideede ja meeleolude edasiandmine. Evi Tihemets on väga mitmepalgeline ja eksperimenteerimishimuline graafik. Ta rakendab oma töödes mitmeid erinevaid tehnikaid. Palju on ta töötanud keerulises värvilise litograafia tehnikas. Ta on üks esimesi, kes 1960-aastatel tõi eesti graafikasse, selle erinevatesse tehnikatesse järjekindlalt ja tulemusrikkalt värvi kui ühe olulise väljendusvahendi. Alates Kunstiinstituudi lõpetamisest on kunstnik osa võtnud kõigist eesti graafika näitustest nii Eestis, küll teistes tolleaegsetes liiduvabariikides kui ka paljudes välisriikides. Tema töid on eksponeeritud Soomes, Saksamaal, Jugoslaavias, Poolas, Belgias, Uus-Meremaal jm. Tapa Muuseumile on Evi Tihemets kinkinud oma teosed „Memento“ ja „Mina paljajalu“ ning hulgaliselt graafilisi lehti.
Austatud juubilarile soovime õnne, jõudu-jaksu ja julgust pliiatsitõmmetes luua ikka uut ja huvitavat meie oma eesti graafikakunstis!