Eelmise sajandi alguse ajalehed kirjutavad nii mõnestki mälestussambast, mida plaanitakse püstitada. Aga plaaniks see ongi jäänud. Ei ole teada, mis põhjusel. Kui Jüri Vilmsi mälestussamba kohta võib loogiliselt oletada, et seda lihtsalt ei jõutud, sest nõukogude periood tuli peale ja see võim oleks selle samba nagunii hävitanud. Nõukogude võimu esindajad nimetasid ju Vilmsi platsi ümber Kaevu muruks. Sellise nimega ei hakanud platsi mitte keegi kutsuma, rahvahulgas oli ja jäi ta ikka Vilmsi platsiks. Platsi ajalooline nimi taastati Eesti taasiseseisvumisel.
Miks aga 1929 jäi püstitamata kapten Irve mälestussammas, on küll arusaamatu. Ajad ju soosisid. Teadaolevalt oli 21.05.1935 pakkunud H. Walk Tallinnast Tapa linnavalitsusele enda valmistatud Vabadussõja-aegse soomusrongijuhi Anton Irve graniitalusel pronksist rinnakuju, hinnaga 300 kr. Linnapea Tõnis Rähn vastas 25.05.1935 eitavalt, tuues põhjenduseks vastava krediidi puudumise ja üldise majandusliku kitsikuse. Nii ei tulnud ka sellest midagi välja.


Järva Teataja, 14. aprill 1939
Jüri Vilmsi mälestusmärk Tapale


Jüri Vilmsi mälestusmärk kavatsetakse püstitada keset linna „Jüri Vilmsi platsile". Platsiga käis Tapal tutvumas kunstnik Jõeäär, kes mainitud ala paremaid asjatundjaid. Vastavalt platsi suurusele ja ümbruskonnale koostab kunstnik Jõeäär praegu monumendi kavandit. Kava kohaselt koosneks monument pronksbüstist, graniitsambast ja paekivi alusest, tõustes kokku umbes 3 mtr. kõrguseni. Maksma läheb monument kõige enam 1500 kr., millises ulatuses koostatud ka küllalt reaalne eelarve. Pool tarvilikust summast on juba koos, mille suuremaiks annetajaiks „J. Vilmsi platsi" ümbruskonna maja- ja äriomanikud, kes peale ürituse siseilme hindavad ka linna ja oma koduümbruse üldilme kaunistamist  ning puuduva osa hankimise loodab komitee seltskonna lahkel kaasabil läbi viia sama ladusasti. Lähemal ajal korraldatakse selleks ka asjaline loterii. Monument loodetakse püstitada 1940. a. suvel.Jüri Vilms


Virumaa Teataja, 12. detsember 1934


1905. a, mälestusmärk Tapale. Kuna 1905. aastal Tapal ja lähemas ümbruses rida isikuid maha lasti, on kohapealsete tegelaste keskel tekkinud kawatsus nõupidamise korraldamiseks, et tulewal aastal, mil möödub 30 aastat 1905. a. weristest sündmustest, Tapale püstitataks wastaw mälestusmärk. Sobiwamaks kohaks peetakse raudteejaama piirkonda.


Waba Maa, 26. juuli 1928


Kapten Irwele Tapale mälestussammas. Soomusrongide loojale ja wabadussõja tuntumale kangelasele on kawatsus Tapale mälestussammast püstitada. Mälestussammas püstitakse Tapa garnisoni parki. Soomusrongide rügemendi poolt on mälestussamba fondi heaks mitmed peod korraldatud. Mälestussammast loodetakse awada kapten Irwe 10. aastasel surmapäewal 1. mail 1929.Anton Irwe pronksist büst